زلال قرآن (1320)؛

چرا مراقبه و محاسبه نفس لازم است؟

چرا مراقبه و محاسبه نفس لازم است؟
جمعه 11 شهريور 1401 - 15:20

العالم _ زلال قرآن

انسان مومن باید به یقین باورداشته باشد که، شدت توصیف ناپذیرعذابهای آخرتی باندازه ای است که نه تنها قابل تحمل نیست که دردنیا قابل تصورهم نیست وانسان ازتصورآن هم دچاروحشت می شود، که باید ازشرّآن عذاب های الیم به خدا پناه برد،او باید امروزبدون فوت وقت دراصلاح امرخویش شتاب کند که فردا خیلی دیراست.
اوباید به یقین باورکند که به شهادت آیه 89 سوره مبارکه شعراء:
« إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»
ترجمه: (وتنها آن کس سود برد که با دل با اخلاص پاک (از شرک و ریب و ریا) به درگاه خدا آید).
عیارسنج حقیقی (خداوند قادرقهار) ازانسان غیرازوزن طلای ناب معرفت (بخصوص معرفت الله)، ونقره بندگی وعبادت وعبودیت صادقانه و خاشعانه، چیزدیگری نخواهد پذیرفت.
وهرانسانی موظف است که سنگ معدن وجود خویش را برترازوی عدالت بسنجد، وبراساس حدیث شریف:
« حاسِبُوا قَبلِ اَن تُحاسِبُوا»
حساب نفس خویش را روزانه برسد پیش ازآنکه به حساب اوبرسند.

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها