زلال قرآن (1330)؛

تفکر در چه موضوعاتی فکر و ذهن انسان را متوجه حق تعالی می کند؟

تفکر در چه موضوعاتی فکر و ذهن انسان را متوجه حق تعالی می کند؟
يکشنبه 13 شهريور 1401 - 22:38

العالم_زلال قرآن

در حدیث شریف منسوب به رسول الله (ص) که فرموده:
« یک ساعت فکر کردن افضل از هفتاد سال عبادت کردن است»
تفکر در موضوعات: قدرت و عظمت و کبریائی خداوند علی عظیم، عظمت خلقت نظام عالم و مخلوقات گوناگون پیدا و پنهان آنها، خلقت آسمانها و زمین، دنیا و آخرت و رابطه حیات دنیائی و آخرتی و سرنوشت انسان، جریان مرگ و قبر و قیامت و میزان و حساب و بهشت و جهنم، سعادت و شقاوت آدمی، فلسفه ارسال رسل و نزول وحی الهی، جایگاه انسان در نظام خلقت، وظائف و تکالیف او نسبت به خداوند و دیگر انسانها و سایر مخلوقات، تاثیر اعمال خوب و بد آدمی در سرنوشت دنیا وآخرت او، و...،
را برتر و با ارزش تر از هفتاد سال عبادت دانسته است.
و این همه نشان از عظمت و مقام والای تفکر و تامل و تعمق در نظام خلقت دارند، لذاست که همه انسانها موظف هستند با تفکر و تامل و تدبر و تعقل در حقیقت آیات الهی بکوشند، تا چشم حقیقت بین خود را به روی حقایق عالم باز نمایند، و با درک درست آنها از هرگونه شک و شُبهه و تردید و دو دلی خود را نجات دهند، و با وصول به معرفت الله در صراط مستقیم الهی قرارگیرند و در راه قرب خداوند که همان صراط کمال آنهاست، با گام های محکم و استوار حرکت کنند و با اطمینان قلبی و به دور از سستی و کاهلی برای رسیدن به خیر و سعادت حقیقی دنیا و آخرت خویش همت گمارند ان شاءَالله.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها