زلال قرآن (1406)؛

بهترین نتیجه مراقبه چیست؟

بهترین نتیجه مراقبه چیست؟
سه شنبه 29 شهريور 1401 - 21:51

العالم_زلال قرآن

اعلی مرتبه مراقبه «نظر به وجه الله» است که از بستر رعایت دقیق تقوای الهی حاصل می گردد.

انسان باید سعی کند به قلب خویش بباوراند که اعلی مرتبه و بهترین حالت مراقبه با «نظر به وجه الله» قابل تحقق و از طریق تامل، تدبر، و تفکر در حقیقت اسماء حسنی و صفات علیای الهی میسر می شود، پس او موظف است با تعمق و تعقل در آفاق و انفس و مبادرت به ذکر دائم (لسانی و قلبی) شرایط تحقق آن را فراهم نماید و با به کمال رساندن، از آن پاسداری و صیانت کند.

آدمی باید به یقین باور کند که، راه وصول به موفقیت در امر مراقبه تا مرحله تسلیم و رضا، از بستر رعایت دقیق تقوای الهی و حدود خداوند و انطباق تمام امور زندگی بر اوامر خدا و رسول الله (ص) می گذرد، لذا او مکلف است از محرمات و مکروهات جداً اجتناب و خودداری کرده و در انجام درست و بموقع واجبات و مستحبات بجدّ کوشا باشد و در این امور به هیچ وجه کوتاهی و مسامحه نکند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها