چرا معارض زن تونسی بازداشت شد؟

چهارشنبه 12 مهر 1402 - 15:00

رئیس حزب قانون اساسی آزاد تونس پس از اصرار به شکایت درباره انتخابات پارلمانی گذشته به مدت 48 ساعت بازداشت شد.

العالم – تونس

خانم عبیر موسی رئیس حزب قانون اساسی آزاد تونس، که از مخالفان قیس سعید رئیس جمهور تونس است، هنوز تفهیم اتهام نشده است اما هوادارانش در تجمع اخیر شعارهایی علیه سعید سر دادند.

با این اقدام، عبیر موسی به بیش از 20 شخصیت سیاسی مخالف قیس سعید پیوست که به اتهام توطئه علیه امنیت کشور بازداشت شده اند. برخی از بازداشت شدگان نیز مانند راشد الغنوشی رئیس جنبش النهضه در اعتراض به بازداشت بدون محاکمه اعتصاب غذا کرده اند.

رئیس جمهور تونس بازداشت شدگان را تروریست، خائن و جنایتکار توصیف می کند، در حالی که مخالفان او را به سوء استفاده از قوه قضائیه برای تصفیه مخالفان سیاسی خود و بازگرداندن کشور به دوران استبداد متهم می کنند.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها