رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور | تصاویر

رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
راسم رونمایی از 60 قلم داروی جدید شرکت رازک روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد.

 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور
 • رونمایی از داروهای جدید با حضور رئیس جمهور

نظرات

ارسال نظر