نجات کودکان از معرکه موصل | تصاویر

نجات کودکان از معرکه موصل | تصاویر
يکشنبه 28 خرداد 1396 - 13:29

در حالی که جنگ در موصل به اوج خود رسیده، نظامیان و غیرنظامیان نجات کودکان از میانه درگیری را یکی از اولویت های اصلی خود قرار داده اند.

تصاویر بیشتر

نجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویرنجات کودکان از معرکه موصل | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها