بازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویر

بازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویر
سه شنبه 30 خرداد 1396 - 14:01

در این گزارش سری می زنیم به یکی از مناطق دورافتاده دیوار بزرگ چین که به علت شیب تند و پوشش گیاهی پرتراکم اطراف آن، مقامات برای بازسازی دیوار، جهت حمل مصالح به جای ماشین آلات سنگین از قاطر استفاده می کنند.

تصاویر بیشتر

بازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویربازسازی دیوار بزرگ چین | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها