الحویجه پس از آزادی از چنگ داعش

دوشنبه 17 مهر 1396 - 09:14
الحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعشالحویجه پس از آزادی از چنگ داعش

فرماندهی نیروهای داوطلب مردمی عراق از آزادسازی کامل شهرستان الحویجه خبر داد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها