درمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیا

سه شنبه 2 آبان 1396 - 13:38
درمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیادرمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیا

تصاویر احداث درمانگاه صلیب سرخ در اردوگاه پناهندگان روهینگیا را نشان می دهند. پس از گذشت چند ماه این اولین حضور پزشکان و امدادگران در اردوگاه روهینگیا می باشد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها