انقلاب يمن، قرباني منافع بين المللي و منطقه اي

انقلاب يمن، قرباني منافع بين المللي و منطقه اي
دوشنبه 23 بهمن 1391 - 20:59

صنعا، العالم - يكي از رهبران انقلاب يمن اظهار داشت: جامعه جهاني و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به گونه اي با انقلاب يمن برخورد می كنند كه گويي نه یک انقلاب، بلکه تنها بحراني ميان حكومت و مخالفان رخ داده است؛ و در این میان ملت يمن و انقلابشان قرباني شده اند.

محمد القاهري روز دوشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم افزود: غرب و كشورهاي منطقه، انقلاب يمن را عقيم كرده و به منافع ملت يمن ضربه زدند، آنها همچنان رژيم جديد را با پول هاي هنگفت مورد حمايت قرار مي دهند، اما ملت يمن ملت يمن ثابت قدم است و مي خواهد ثمره انقلاب و تغيير را خود بچيند.
القاهري ادامه داد: انقلاب يمن پس از انقلاب هاي موفق تونس و مصر به وقوع پيوست به همين دليل كشورهاي جهاني و منطقه اي كوشيدند دست كم انقلاب يمن را مهار كنند، چون پيروزي این انقلاب مي تواند، پيامدهاي عظيمي بر اين منطقه نفتي داشته باشد و منافعشان را به مخاطره افكند.
وي تصريح كرد: همچنين اين نگراني وجود دارد كه انقلاب يمن بر عربستان كه خواهان مهار انقلاب هاي عربي است، تاثير بگذارد.
اين شخصيت يمني درباره منزوي شدن نيروهاي جوان انقلابي از صحنه سياسي يادآور شد: نيروهاي سياسي داخلي و خارجي جوانان را به رسميت نشناختند، در حالي كه در تمام دنيا مرسوم است كه جوانان و دانشجويان، حركت هاي تغيير آفرين از جمله انقلاب را به ثمر مي رسانند و آن گاه به جايگاه هاي سابق خود بازگشته و به تقسيم غنايم اهميت نمي دهند.
وي گفت: اين موضوع به ميزان سلامت احزاب مرتبط است. احزاب بايد فداكاري جوانان را ارج نهاده و مانع امنيتي در برابر اصلاحات را در هم بشكنند؛ چرا که جوانان در پی کسب مقام، پول و شهرت نیستند، بلكه خواستار تحقق ديدگاه هاي خود به نفع آينده و مردم هستند.
Ma.16:06.11
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها