تصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچی

تصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچی
شنبه 17 اسفند 1392 - 07:22

رئیس جمهور روسیه بازی های پارالَمپیک سوچی را افتتاح کرد.

تصاویر بیشتر

تصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچیتصاویری زیبا از افتتاحیه پارالمپیک سوچی
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها