پیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاس

پیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاس
دوشنبه 18 فروردين 1393 - 12:02

شکوفه های گیلاس در فرهنگ ژاپنی از اهمیت زیادی برخوردار است و به عنوان یک رویداد ملی قرن ها است که نماد دور هم جمع شدن خانواده ها است.

جشن شکوفه های گیلاس، هر سال 27 مارس در ژاپن و در استان های مختلف برگزار می شود.

تصاویر بیشتر

پیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاسپیک نیک ژاپنی زیر شکوفه های گیلاس
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها