ویدیو؛ رمی جمرات از داخل خودرو!

شنبه 19 مهر 1393 - 18:01

همزمان با آخرین روزهای برگزاری مناسک حج و از جمله "رمی" جمرات سه گانه در منا، انتشار ویدیویی از رمی یکی از سه جمره از داخل خودرو، تعجب کاربران اینترنت را برانگیخته است.

در این ویدیو که سنگ انداختن شخصی از داخل یک خودرو گران قیمت را به نمایش می گذارد، به زمان ثبت این تصاویر اشاره ای نشده است، اما بعید به نظر می رسد که در ایام حج و با توجه به ازدحام بیش از حد و عدم ورود خودروها به این منطقه، امکان چنین کاری وجود داشته باشد و چه بسا این سنگ انداختن، در زمانی غیر از موسم حج و تنها یک عمل "نمایشی" باشد؛ مگر این که سعودی ها، برای آسودگی یکی از شاهزادگان یا افراد مرفه هنگام سنگ اندازی، جمرات را هم قُرق کرده باشند!

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها