شکنجه وحشیانه کودکان فلسطینی در زندان های "اسرائیل"

شکنجه وحشیانه کودکان فلسطینی در زندان های
پنج‌شنبه 1 آبان 1393 - 09:44

العالم - بیش از 250 کودک فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی آماج شکنجه های وحشیانه قرار می گیرند، این جنایات از لحظه نخست بازداشت شروع می شود و در حین بازجویی و محاکمه های صوری نیز ادامه پیدا می کند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، مدیر برنامه بازخواست جنبش جهانی دفاع از کودکان شاخه فلسطین، گفت: رژیم صهیونیستی تنها رژیم در جهان است که کودکان را به صورت سازمان یافته در دادگاه های نظامی محاکمه می کند.

"عاید ابوقطیش" خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین از نابلس  گزارش کرد: بخش اعظم این کودکان فلسطینی به پرتاب سنگ به سوی نظامیان رژیم صهیونیستی متهم هستند که طبق قانون نظامی این رژیم و مشخصا فرمان نظامی شماره 1651 یک تخلف امنیتی به شمار می رود. 

وی یادآور شد: کودکان اسیر فلسطینی در میان زندان های اوفر و مجدو و الشارون تقسیم شده اند و در دادگاه های نظامی رژیم صهیونیستی محاکمه می شوند و شرایط رقت باری را تجربه می کنند و دشمن صهیونیستی اصلا به شرایط سنی و حقوقشان توجهی نمی کند.

از سوی دیگر، "اسیر عبدالفتاح" نماینده کودکان اسیر فلسطینی در زندان اسرائیلی اوفر می گوید: بیش از 100 کودک خردسال فلسطینی در این زندان به حبس کشیده شده اند و تعداد زیادی از آنان از بیماری های جسمی و روحی و روانی رنج می برند و نیازمند درمان هستند، ولی مدیریت زندان به این مساله بی توجهی می کند.

پربیننده ترین خبرها