مشت آهنین نخست وزیرعراق به وزارتخانه ها خورد!

مشت آهنین نخست وزیرعراق به وزارتخانه ها خورد!
يکشنبه 25 مرداد 1394 - 23:22

العالم - نخست وزیر عراق درادامه اقدامات اصلاحی خود در ساختار اداری و مبارزه با فساد ، 4 وزارت خانه را منحل و شش وزارتخانه را ادغام کرد.

به گزارش پایگاه خبری العالم دفتر اطلاع رسانی حیدر العبادی روز یکشنبه در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که براساس مصالح عمومی کشور و با استناد به ماده 78 قانون اساسی و بنا بر تفویض پارلمان مناصب برخی معاونان نخست وزیر لغو شد.

براساس این بیانیه وزارت حقوق بشر و وزارتخانه های مشاور درامور زنان ، مشاور درامور استانها و پارلمان و مشاور دولت منحل شده است. 

همچنین وزارت علوم و فناوری در وزارت آموزش عالی و پژوهش علمی، وزارت شهرداری ها در وزارت عمران و مسکن و وزارت گردشگری و آثار باستانی در وزارت فرهنگ ادغام شده است.

دفتر اطلاع رسانی العبادی اعلام کرد که شورای وزیران اقدام های لازم را برای اجرای این تصمیمات پی گیری می کند. 

حیدرالعبادی نخست وزیرعراق با حمایت مجلس، افکار عمومی و مراجع آن کشور اخیرا طرح اصلاحات سياسی و اداری را به اجرا گذاشته است که هدف اساسی آن ريشه كنی فساد اداری و مقابله با طائفه گرایی در تقسیم مناصب و پست های اداری است.

العبادی درچارچوب اقدام های اصلاحی خود که به مشت آهنین معروف شده ، هفته گذشته برخی پست های مهم از جمله معاونت های رئیس جمهوری را حذف کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها