تظاهرات اهالی رام الله در حمایت از خبرنگار اسیر + ویدیو

جمعه 30 بهمن 1394 - 15:07

فلسطین(العالم) – اهالی شهرهای کرانه باختری در حمایت از "محمد القیق" خبرنگار اسیر فلسطین که از 86 روز قبل تا زمان حاضر در اعتصاب غذا به سر می برد، تظاهرات نمودند.

"فارس الصرفندی" خبرنگار شبکه العالم از رام الله گزارش داد، شرکت کنندگان در این تظاهرات از تشکیلات خودگردان و گروه های فلسطینی خواستند به منظور پایان رنج های القیق فورا اقدام کنند.
ناظران معتقدند اگر القیق بر اثر اعتصاب غذا به شهادت برسد، تنش زیادی در سرزمین فلسطین ایجاد خواهد شد. 
"الحمد العوری" سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به خبرنگار العالم گفت: نشانه ها حاکی از آن است که پرونده القیق بسته شده و فقط سازمان اطلاعات داخلی صهیونیستی "شاباک" باید در این زمینه تصمیم بگیرد، لذا تصمیم های دادگاه عالی و دیگر دادگاه های صهیونیستی نشانه آن است که شاباک بر امور مسلط بوده و درباره این اسیر فلسطینی تصمیم گیری می نماید.  
مردم "رام الله" و دیگر شهرهای کرانه باختری با سر دادن شعار آزادی الققی از تشکیلات فلسطین و گروه های فلسطینی شکستن سکوت و اقدام با تمام امکانات برای پایان دادن به رنج های القیق شدند.
ناظران معتقدند، تمام نشانه ها حاکی از آن است که وضع جامعه فلسطین به خاطر نبود راه حل سیاسی به سرعت به طرف انفجار در حال حرکت است.
نیروهای رژیم صهیونیستی در 21 نوامبر 2015 با یورش به منزل "محمد القیق" خبرنگار شبکه المجد  در شهر الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری، او بازداشت کردند.
بیستم ماه دسامبر 2015 مقامات رژیم صهیونیستی "القیق " را بدون محاکمه به مدت 6 ماه و به اتهام تحریک در زمینه اقدامات خشونت آمیز از طریق فعالیتهای خبرنگاری تحت بازداشت اداری قرار داد.
206-8
 

پربیننده ترین خبرها