آخرین خبرها درباره کارگران ربوده شده سوری +ویدیو

شنبه 21 فروردين 1395 - 11:35

گروه تروریستی داعش، شماری از کارگران کارخانۀ سیمانِ بادیه را اعدام کرد.

"مازن سلمو" خبرنگار شبکه العالم از سوریه گزارش داد، گروه تروریستی داعش، پیش از این، 260 تن از پرسنل کارخانۀ سیمانِ البادیه واقع در منطقه الضمیر در حومۀ شمال شرقی دمشق را ربوده بود و پس از مدتی 40 تن از آنان را که بیشترشان از مهندسان و کادر فنی و کارشناسانِ کارخانه بودند، به منطقۀ تل دکوه در حومۀ غوطۀ شرقی منتقل و در آن جا اعدام کرد.

وزارت آشتی ملی، برای نجات بازماندگان، یک لحظه هم آرام ننشست و تماس های گسترده ای برای پیگیری ماجرای ربوده شدگان در دستور کار قرار داد.

"احمد منیر" مشاور وزارت آشتی ملی در این خصوص به شبکه خبری العالم گفت: آن ها مرتکبِ جنایت ضد بشریت شدند. 40 تا 50 نفر از هم میهنانمان را شهید کردند، شماری از آنان را گردن زدند و شماری را به ضرب گلوله کشتند. در اعدام برخی از کارگران، آن ها را وادار کردند برای خود قبر بکَنند، آن گاه پای همان قبر، اعدامشان کردند.

گفتنی است که از میان ربوده شدگان، 140 تن عمرِ دوباره یافتند و پس از آن که ارتش سوریه، امنیتِ رسیدن به مناطق امن در غوطۀ شرقی را برای آن ها فراهم کردند، موفق شدند از چنگ داعش فرار کنند و زنده بمانند.

"یعرب خیربک" روزنامه نگار و نویسندۀ سیاسی سوری، در گفت وگو با شبکه العالم اظهار داشت: خبرها حاکی از آن است که 100 یا 170 تن از کارگرانی که موفق به فرار از چنگ داعش شدند، به پایگاه های نزدیک به ارتش رسیدند و ارتش ضمن تامین امنیتشان، آن را از آن منطقه خارج کرد.

منطقۀ الضمیر، از نظر جغرافیایی حد واصل بادیۀ سوریه و منطقه القلمون است که عناصر داعش در قسمت هایی از آن تا تپۀ تل دکوره حضور دارند که مهم ترین قرارگاه داعشی ها در غوطۀ شرقی به شمار می رود.

205-8

پربیننده ترین خبرها