دمپایی پرانی، مجلس کویت را تعطیل کرد!

دمپایی پرانی، مجلس کویت را تعطیل کرد!
دوشنبه 24 خرداد 1395 - 22:35

العالم - نمایندگان مجلس امت کویت "عقال" و "لنگه دمپایی" خود را به طرف یکدیگر پرتاب کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، این درگیری میان "علی الخمیس" و "حمدان العازمی" رخ داد.
روزنامه "الرای" کویت در این باره نوشت: اعتراض های مکرر العازمی به قانون شهرداری ها به مشاجره لفظی وی با الخمیس انجامید و پس از آن العازمی کتاب قانون اساسی کویت را به طرف الخمیس پرتاب کرد که به جای الخمیس به نماینده دیگری به نام "الحویله" خورد.
سپس "سلطان اللغیصم" نماینده مجلس کوشید العازمی را آرام کند، اما العازمی که از این شخص خوشش نمی آید به طرف وی عقال (حلقۀ روی چفیه) پرتاب کرد، اللغیصم نیز لنگه دمپایی اش را به طرف وی پرتاب کرد، اینجا بود که "مرزوق الغانم" رییس مجلس امت کویت به نیروهای امنیتی دستور داد صحن مجلس را تخلیه کرده و جلسه را به زمانی دیگر موکول کرد.
206 - 201 
 

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها