تشدید بازداشت فلسطینی‌ها در کرانه باختری +ویدیو

چهارشنبه 30 تير 1395 - 17:01

نیروهای رژیم صهیونیستی 18 شهروند فلسطینی را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند.

"فارس الصرفندی" خبرنگار شبکه العالم روز چهارشنبه از شهر اشغالی البیره گزارش داد، نهادهای حقوق بشری و حامی اسیران فلسطینی کمپینی را برای همبستگی با بلال کاید اسیر فلسطینی به راه انداختند که از بیش از یک ماه پیش اعتصاب غذا کرده است و با وخامت وضعیت جسمانی به یکی از بیمارستانهای رژیم صهیونیستی منتقل شده است.

در اراضی فلسطینی هیچ کسی مستثنی نیست یا مصونیت ندارد. هریک از فلسطینی در هر لحظه و به هر بهانه ای در معرض بازداشت توسط نیروهای رژیم اشغالگر قرار دارند. 18 فلسطینی از جمله اساتید و دانشجویان دانشگاههای فلسطینی و نیز اسیران آزاده در ساعات اخیر بازداشت شده و به زندان بازگردانده شده اند. دو دختر فلسطینی نیز بدون هیچ توجیهی بازداشت شدند. همه این فلسطینی ها به مرکز اطلاعات رژیم صهیونیستی برده شدند.

قدوره فارس رئیس باشگاه فلسطینی الاسیر به خبرنگار العالم گفت: جنگ فرسایشی همان چیزی است که می خواهند انرژی گروهی ملت فلسطین را از طریق بازداشت ها به طور تدریجی بگیرد. می خواهد که اسیر و خانواده اش را زیر فشار قرار دهد تا سپس این فشار به همه فلسطینی ها منتقل شود.

بلال کاید اسیر فلسطینی حدود 15 سال قبل بازداشت شد و بعد از پایان دوران محکومیتش و در روز تعیین شده برای آزادیش، بار دیگر بدون تفهیم اتهام یا محاکمه تحت بازداشت موقت قرار گرفت..از بیش از 34 روز پیش، کاید اعتصاب غذا کرد و وضعیت جسمانی او وخیم شد و به یکی از بیمارستانهای رژیم اسرائیل منتقل شد..10 اسیر دیگر نیز در اعتصاب غذای نامحدود به کاید ملحق شدند.. نهادهای حقوق بشری و پیگیری کننده پرونده اسیران فلسطینی کمپینی را برای همبستگی با کاید و دوستانش در مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ به راه انداختند.

عیسی قراقع رئیس نهاد پیگیری وضعیت اسیران و آزادگان فلسطینی به خبرنگار العالم گفت: دامنه اعتصاب ها در حال گسترش است و اقدامات اعتراضی درحال گسترش به همه زندانها است.

وضعیت اسیران فلسطینی به خاطر نقض حقوق آنها توسط اشغالگران بدتر می شود.

پربیننده ترین خبرها