گزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمن

گزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمن
دوشنبه 11 بهمن 1395 - 14:01

ترکمن صحرا جلگهای رسوبی هموار است که از عقب نشینی دریای خزر و تجمع رسوبهای رودهایی نظیر اترک و آق سو به وجود آمدهاست. شهرهای گنبد کاووس، بندر ترکمن، آققلا، مراوهتپه، کلاله، سیمینشهر، گمشتپه، نگینشهر، انبار آلوم و داشلی برون شهر فراغی، گلیداغ را در بر می‌گیرد.

تصاویر بیشتر

گزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمنگزارش اسپوتنیک از قالیبافی زنان ترکمن
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها