وداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویر

وداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویر
سه شنبه 10 اسفند 1395 - 09:25

مادر و همسر شهید مدافع حرم علی‌اصغر کریمی با پیکر شهیدشان در معراج‌الشهدا دیدار کردند.

پیکر شهید مدافع حرم علی‌اصغر کریمی پس از انتقال به ایران در معراج‌الشهدا مورد استقبال دوستان، همرزمان و خانواده این شهید قرار گرفت.

 

تصاویر بیشتر

وداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویروداع با پیکر شهید مدافع حرم علی اصغر کریمی | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها