بازار گل محلاتی تهران | تصاویر

بازار گل محلاتی تهران | تصاویر
جمعه 4 فروردين 1396 - 15:11

بازار گل محلاتی تهران واقع در بزرگراه محلاتی، خیابان نبرد جنوبی، خیابان زمزم، پایین تر از دادگاه خانواده واقع شده است.

در این بازار، گل ها ی طبیعی، وسایل باغبانی، انواع گیاهان آپارتمانی و باغی و ابزار آلات و کلیه محصولات مرتبط با کشاورزی عرضه میشود.

تصاویر بیشتر

بازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویربازار گل محلاتی تهران | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها