گردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیراز

گردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیراز
شنبه 5 فروردين 1396 - 13:52

مسجد وکیل شیراز از آثار دوران زندیه در ایام نوروز میزبان مهمانان نوروزی از نقاط مختلف کشور است.

تصاویر بیشتر

گردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیرازگردشگران نوروزی در مسجد وکیل شیراز

پربیننده ترین خبرها