کشتن گاو در هند چه مجازاتی دارد؟

کشتن گاو در هند چه مجازاتی دارد؟
شنبه 12 فروردين 1396 - 14:18

پارلمان ایالت گجرات هند، روز جمعه، ضمن جرم دانستن کشتن گاو، برای آن، مجازات حبس ابد در نظر گرفت.

العالمگوناگون

پارلمان ایالت گجرات همچنین برای کسانی که از آنها گوشت گاو ضبط شود، 7 تا 10 سال زندان و جریمه ای نقدی بالغ بر 500 تا 7500 دلار در نظر گرفت.

وضع این قوانین که به منظور محترم شمردن اعتقادات هندوها و تقدیس گاو صورت می گیرد، با انتقادات گسترده ای در هند مواجه شده است. به طوری که "برادیبسنه گادیگا" وزیر امور داخلی ایالت گجرات، آن را سختگیرانه ترین قانون کشور ارزیابی کرد.

گادیگا به خبرنگاران گفت: این پیشنهاد را شماری از راهبان هندو به پارلمان دادند.

هر کدام اط ایالت های 29 گانۀ هندوستان، مجازات متفاوتی برای کشتن گاو یا خرید و فروش گوشتِ آن دارند.

ایالت گجرات، توسط "حزب هندوی ملی" به ریاست بهارتیا جاناتا اداره می شود و "نارندرا مودی" نخست وزیر هند، از این ایالت است.

میانگینِ هندوهای ایالت گجرات به بیش از 88 درصدِ جمعیت این ایالت می رسد و تنها 10 درصد از جمعیت 60 میلیونیِ آن، مسلمان هستند.

از جمعیتِ یک میلیارد و 250 میلیونی نفری هندوستان نیز، 80 درصد هندو هستند و شمار مسلمانان این کشور، بیش از 14 درصد کل جمعیت است.

205

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها