زنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختند

زنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختند
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 - 14:43

زنان مخالف نیکلاس مادورو رییس جمهور ونزوئلا درحالی که لباس های سفید پوشیده بودند، به خیابان های پایتخت- کاراکاس- ریختند تا علیه سیاست های وی اعتراض کنند. زنان در پاسخ به دعوت گروه های مخالف دولت ونزوئلا و در اعتراض به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به خیابان ها ریختند. این زنان همچنین گل های رز سفید به نشانه اعتراض به وضعیت موجود در دست داشتند.

تصاویر بیشتر

زنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختندزنان ونزوئلایی با گل‌ رز به خیابان‌ها ریختند
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها