فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017

فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017
يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 - 19:04

در فینال ماده میکس ۱۰ متر تفنگ بادی تیم ایران 2 با ترکیب نجمه خدمتی و پوریا نوروزیان مقابل تیم بنگلادش قرار گرفت و با نتیجه 5 بر یک مغلوب شد تا صاحب مدال نقره شود.این دهمین مدال کاروان ایران در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بود.

تصاویر بیشتر

فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017فینال مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی بازی‌های کشورهای اسلامی2017
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها