تظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویر

تظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویر
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 - 19:09

مردم فلسطین مطابق رسم سال های گذشته همزمان با ۱۵ ماه می روز نکبت و سالروز تشکیل رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری تظاهرات کردند.

تصاویر بیشتر

تظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویرتظاهرات روز نکبت در فلسطین‎ | تصاویر
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها