فیلم کتک‌کاری سعودی ها و قطری ها به خاطر یک زن ایرانی

جمعه 26 خرداد 1396 - 17:07

جلسه ای که درآن یک هیات سعودی و یک هیات قطری حضور داشتند به صحنه کتک کاری اعضای دوهیات تبدیل شد

این درگیری پس از ان ایجاد شد که اعضای هیات سعودی به طعنه قطریها را " نان خورهای موزه "  خطاب کردند

گفتنی است که موزه مادر امیر کنونی قطر و همسر امیر پیشین این کشور اصالتی ایرانی دارد

 

پربیننده ترین خبرها