بیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویر

بیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 14:38

همزمان با بیستمین سالگرد بازگشت حاکمیت چین بر هنگ کنگ و مراسم تحلیف حاکم جدید این شهر، معترضان دموکراسی خواه تظاهراتی را در هنگ کنگ برگزار کردند.

تصاویر بیشتر

بیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویربیستمین سالگرد بازگرداندن هنگ کنگ به چین | تصاویر
دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها