پرورش کروکودیل در تایلند | تصاویر

پرورش کروکودیل در تایلند | تصاویر
يکشنبه 11 تير 1396 - 17:13

مزارع پرورش کروکدیل فراوانی در کشور تایلند وجود دارد که در آن این خزندگان پرورش داده می شوند و پس از بزرگ شدن از پوست و گوشت آنها برای مصارف تجاری استفاده می شود.

تصاویر بیشتر

پرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویرپرورش کروکودیل در تایلند | تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها