دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎

دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎
يکشنبه 18 تير 1396 - 10:37

دومین شب درگیری ها بین پلیس و معترضان به نظام سرمایه داری همزمان با نشست گروه ۲۰ در هامبورگ، خیابان های این شهر را ناآرام کرد.

تصاویر بیشتر

دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎دومین شب درگیری ها در هامبورگ‎
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها