رييس فراکسيون وفاداري به مقاومت اعلام کرد:

تصمیم لبنان برای مقابله با تجاوزگري اسراييل

تصمیم لبنان برای مقابله با تجاوزگري اسراييل
دوشنبه 27 تير 1390 - 09:37

رييس فراکسيون وفاداري به مقاومت درمجلس نمايندگان لبنان بر تصميم دولت و جديت آن براي پي گيري پرونده مقابله با تجاوزات دشمن صهيونيستي از راه هاي مختلف درهمه محافل ديپلماتيک و سياسي تاکيد کرد.

" محمد رعد" در مراسمي در منطقه الرماديه گفت: خطراتي که به دنبال اکتشاف ميدان هاي گازي و نفتي در آب هاي منطقه اي از سوي دشمن صهيونيستي ما را تهديد مي کند و تلاش هاي اين رژيم براي سلطه بر اين آب ها با هدف غارت ثروت هاي گازي و نفتي لبنان، دولت را ملزم مي کند که به طور جدي موضوع مقابله با تجاوزات دشمن صهيونيستي را از راه هاي مختلف در محافل سياسي و ديپلماتيک پي گيري نمايد.

وي افزود: مقاومت، ارتش و مردم لبنان آماده دفاع از حاکميت اين کشور هستند و دولت هم براي حفظ حاکميت برآب ها آمادگي کامل دارد به طوري که تاکنون دشمن صهيونيستي نتوانسته است حتي يک متر در آب هاي منطقه اي در جستجوي نفت و گاز حفاري کند.

رييس فراکسيون وفاداري به مقاومت در مجلس نمايندگان لبنان تصريح کرد: اگرچه ممکن است که درحال حاضر اختلاف و درگيري درباره اين منطقه وجود نداشته باشد اما اين امکان وجود دارد که درآينده بر سرآن اختلاف پيش آيد و دراين صورت دولت بايد اين درگيري را حل و فصل کند ؛ چرا که هيچ شرکتي نمي تواند براي حفاري و اکتشاف گاز و نفت در آب هايي که درباره آن اختلاف وجود داشته باشد ، فعاليت کند.

رعد تاکيد کرد: عليرغم اعلام آمادگي رژيم صهيونيستي و مانورهاي آن ، اين رژيم همچنان ناتوان و دراقدام به تجاوز عليه مقاومت يا حمله به لبنان مردد است زيرا مقاومت تغييري استراتژيک را در برنامه نظامي خود ايجاد کرده است.

وي به لبناني ها وعده داد که دولت جديد اقداماتي را در راستاي منافع ملي انجام دهد که دولت هاي قبلي نتوانسته اند به انجام برسانند به طوري که در نتيجه آن ديگران هم مجبور خواهند شد بر پايه احترام متقابل و حاکميت و حفظ کرامت ملي با اين دولت تعامل کنند.

کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها