علمای سعودی:

خشکسالی به دلیل گسترش فساد است

خشکسالی به دلیل گسترش فساد است
دوشنبه 9 آبان 1390 - 17:35

علماي سعودي گسترش فساد و گناهاني از جمله ربا را دليل خشکسالي و تأخير در بارش بارش و قطع نزولات آسماني در اين کشور دانستند.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، علمای سعودي در مراسم نماز طلب باران که امروز دوشنبه به سفارش ملک عبدالله پادشاه اين کشور در سراسر اين کشور اقامه گرديد اظهار داشتند: افزايش گناهان، اعمال زشت و حسادت باعث به تأخير افتادن بارش باران در کشور خواهد شد.

خبرگزاري رسمي عربستان به نقل از شيخ علي بن شيبان العامري از علماي جازان در جنوب غرب اين کشور نوشت: گناهان، اعمال زشت و ربا خواري از مقدمات خشکسالي و به تأخير افتادن بارش باران هستند.

در مکه مکرمه نيز "شيخ سعود بن ابراهيم الشريم" امام مسجد الحرام اظهار داشت: خشکسالي و تأخير در بارش به دلیل مشکلات در روابط ما با پروردگارمان و با مردم است، و متأسفانه امروزه حسادت، توطئه عليه يکديگر و نزاع در ميان مردم افزايش يافته است.

وي افزود: نافرماني هاي ما در مقابل پروردگار افزايش يافته و صداقت، امانتداري و تسامح در تعاملات، اندک شده و به جاي آن تقلب و نيرنگ افزايش يافته است. افراد زيادي هستند که به علت نبود برکت و حرام بودن اموالشان با وجود پرخوري، سير نمي شوند.

شیخ سعود خاطرنشان کرد: نافرماني هاي ما نسبت به پرودگار فراوان شده است و ديگر از صداقت، امانتداري و گذشت در معاملات خبري نيست و به جاي آن، نيرنگ و استفاده از روش هاي مختلفي براي فريب يکديگر در ميان مردم افزايش يافته است، و شمار کساني که با وجود پرخوري سير نمي شوند و با وجود کسب درآمد فراواني دارايي آنچناني ندارند افزايش يافته است.

در شهر بريده در مرکز عربستان نيز "شيخ سليمان بن عبدالرحمن الربعي" از مردم خواست زکات اموالشان را بپردازند. زيرا به باور وي خودداري از پرداخت زکات يکي از دلايل نباريدن باران است.

در شهر طائف در غرب عربستان نيز "شيخ محمد شرف الحلواني" در مراسم نماز استسقا گفت: ارتکاب گناهان باعث کاهش بارش باران و خشکسالي مي شود.

وي از مردم خواست زکات اموالشان را پرداخت کرده و تفرقه، کينه، بدگويي، حسادت و دشمني را کنار بگذرند.دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

پربیننده ترین خبرها