تعهد رياض به جبران كمبود صادرات نفت

عربستان بازيچه آمريكا در مقابل ايران

 عربستان بازيچه آمريكا در مقابل ايران
سه شنبه 27 دی 1390 - 17:35

بيروت (العالم)ـ يك نويسنده و تحليلگر سياسي تعهد عربستان را در زمينه جبران هر گونه كمبود در صادرات نفت كه ممكن است از تحريم ايران ناشي شود، نتيجه همراهي رياض با نقشه آمريكا در منطقه دانست.

امين ناصر روز سه شنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: رژيم عربستان به خصوص در دوره اخير در زمينه مسائل داخلي يا رويكردهاي خارجي خود در حالتي از سردرگمي و كشمكش به سر مي برد.

وي توضيح داد: اظهارات اخير مقامات عربستان درباره جبران كمبود صادرات نفت نتيجه سفرهاي مقامات اروپايي و آمريكايي به رياض است.

ناصر افزود: عربستان نگراني هايي دارد به خصوص كه شاهد شكست نقشه آمريكا در منطقه و عاملان اجراي اين نقشه يعني كشورهاي عربي خليج فارس است.

وي ادامه داد: عربستان از سياست يك بام و دو هوا كه سياست فريبكاري است پيروي مي كند و شكي نيست كه سياستمداران ايراني اظهارات گاه و بيگاه مقامات عربستاني را جدي نمي گيرند.

اين نويسنده و تحليلگر سياسي، گفت: عربستان در حال ايفاي نقشي است كه بر عهده آن گذاشته شده است و آن اين كه بر جمهوري اسلامي ايران تاثير بگذارد و به امنيت و ثبات آن ضربه بزند.

FF-17-16:40

پربیننده ترین خبرها