نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد

نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
سه شنبه 3 مرداد 1396 - 16:02

روزنه، ابوکبیریه، حاره، سید یوسف، شریفیه، ام الطرفه، و ... نام روستاهایی است که در دل منطقه نفتخیز کریت از توابع اهواز هستند اما از آب شرب محرومند. روستاهای زیادی در کشور لوله کشی آب ندارند اما حکایت اینها اندکی متفاوت است. زمانی این روستاها دارای زمین‌های کشاورزی پر برکت و دامهای زیادی بودند و چرخ اقتصادی منطقه میچرخید اما با اکتشاف نخستین چاه نفت در این منطقه، تاسیسات نفتی و دکل و پمپ در گوشه گوشه زمینهای کشاورزی ایجاد شد و آلودگی نفتی زمین‌های حاصلخیز منطقه را نابود کرد. حسین بالدی دهیار روستای روزنه که یکی از روستاهای فاقد لوله کشی آب شرب و کانالهای آب کشاورزی است می گوید:«نبود آب در این روستاها واقعا مشکل حادی است. در چند سالی که خشکسالی است هیچ گونه ذخیره آبی نداریم و چاهای آبی حفاری شده همگی در حال خشک شدن هستند و اهالی منطقه به تدریج در حال فروختن دامهای خود و کوچ به حاشیه شهر اهواز اند.»

تصاویر بیشتر

نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
نفت به جای ثروت کم‌آبی آورد
دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها