اختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویر

اختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویر
چهارشنبه 11 مرداد 1396 - 19:34

اختتامیه دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی صبح امروز چهارشنبه با حضور رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

تصاویر بیشتر

اختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویراختتامیه دوره دانش افزایی زبان فارسی/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها