برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویر

برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویر
دوشنبه 16 مرداد 1396 - 17:49

شهرستان اهر یکی از قطب های کشاورزی آذربایجان شرقی است که دارای ۱۰۷ هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی با تعداد بیش از ۱۳ هزار بهره بردار کشاورزی می باشد. این شهرستان دارای ۲۰ هزار هکتار مزارع گندم است که سال قبل ۵۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان خریداری شد. امسال به علت کاهش ۶۰ میلیمتری بارندگی در سال جاری پیش بینی می شود برداشت گندم نیز تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

تصاویر بیشتر

برداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویربرداشت گندم از مزارع شهرستان اهر‎/ تصاویر
دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها