نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویر

دوشنبه 23 مرداد 1396 - 17:46
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویرنشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ تصاویر

اهدای کاریکاتور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان توسط یکی از خبرنگاران به وی در حاشیه نشست خبری. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها