گزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهران

چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 11:41
گزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهرانگزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهرانگزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهرانگزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهرانگزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهرانگزارش خبرگزاری فرانسه از رستوران اروپایی در تهران

خبرگزاری فرانسه در گزارشی مصور به افتتاح اولین رستوران "سوشی" در تهران پرداخته و آن را به باز شدن فضای سرمایه گذاری پس از توافق هسته ای مرتبط دانسته است.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها