سومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویر

پنج‌شنبه 26 مرداد 1396 - 12:03
سومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویرسومین روز جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم. تصاویر

سومین روز و پنجمین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، صبح پنجشنبه به ریاست علی لاریجانی و با حضور بیش از 200 نماینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها