تودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویر

پنج‌شنبه 26 مرداد 1396 - 13:03
تودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویرتودیع و معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار امورحقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری. تصاویر

مراسم معارفه معاونت امور زنان و خانواده و دستیار جدید ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی عصر روز چهارشنبه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات الهام امین زاده، شهیندخت مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی و معصومه ابتکار به عنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شدند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها