درگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویر

دوشنبه 30 مرداد 1396 - 11:31
درگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویردرگیری بین تظاهر کنندگان طرفدار مهاجران با پلیس کانادا - تصاویر

در حاشیه تظاهرات برای حمایت از مهاجران در کبک، ده ها نفر از فعالان مبارزه با نژاد پرستی با پلیس درگیر شدند و این در حالی است که تعداداندکی نیز برای تظاهرات دیگری که فعالان راست افراطی پیش بینی کرده بودند، بسیج شدند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها