انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر

چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 12:08
 انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر انتخاب محسن هاشمی به ریاست شورا - تصاویر

پس از مراسم تحلیف اعضای شورا رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه صورت گرفت که با اکثریت آرا محسن هاشمی به عنوان رئیس شورا انتخاب شد

دسته بندی ها :
کلید واژه ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها