آیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویر

چهارشنبه 1 شهريور 1396 - 17:20
آیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویرآیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان. تصاویر

آیین اهدای جهیزیه به زوج های جوان (در قالب طرح حمایتی از این افراد ) روز چهارشنبه توسط نیکوکاران بنیاد امور خیریه نیکوکاران شریف صورت گرفت.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها