نخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویر

پنج‌شنبه 2 شهريور 1396 - 12:43
نخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویرنخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته. تصاویر

نخستین نمایشگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته روز چهارشنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی افتتاح شد. این نخستین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت شیشه در غرب آسیا است که شرکت های داخلی و کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و چین؛ انواع صنایع، دستگاه ها، تجهیزات و خطوط تولید، معادن و فرآوری مواد اولیه، انواع شیشه های ساختمانی، شیشه های نما، در و پنجره، شیشه های اتومبیل، شیشه های ضد گلوله، ظروف کریستال و مواد اولیه خود را عرضه می کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها