تمایز اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی

تمایز اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی
يکشنبه 5 شهريور 1396 - 12:29

تمایز اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی، بعضی اوقات ما این دو موضوع را هم معنی می دانیم در صورتی که این دو موضوع تفاوتهای بنیادین با یکدیگر دارند.

العالم-یادداشت

کریم آقاجانی کارشناس اقتصادی | تمایز اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی، بعضی اوقات ما این دو موضوع را هم معنی می دانیم در صورتی که این دو موضوع تفاوتهای بنیادین با یکدیگر دارند.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتي به معنی تشخيص حوزه هاي اعمال فشار و اقدام در جهت کنترل و بی اثر نمودن تحریمه است. بدیهی است تبدیل این تهدیدها به فرصت به همدلی ، همزبانی و مشارکت همگانی در سایه ی رهنمودهای مدبرانه ی مقام معظم رهبری، دشمنان را بیش از پیش ناکام خواهد گذاشت.

اقتصاد مقاومتی را همچنین می توان به معنای کاهش وابستگی ها در همه ابعاد با تکیه بر مزیتهای رقابتی داخلی و نیل به خودکفایی است. بر اساس منویات مقام معظم رهبری- حضرت امام خامنه ای، اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی خود یک اقتصاد پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته. بر همین مبنا، متفکرین و کارگزاران کشور بایستی مراقب باشند تا مانند برخی کشورها، در دام اقتصاد بسته و خودمحور نیفتاده و بر ضربات و فشارهای دشمنان نظام اسلامی فایق آیند. در حالیکه بسیاری از ما  ریاضت اقتصادی را مترادف با اقتصاد مقاومتی می دانیم،بایستی خاطرنشان نمود که ریاضت اقتصادی یکی از زیر مجموعه های اقتصاد مقاومتی است.

ریاضت اقتصادی

معمولا دولتها برای مرتفع نمودن کسری بودجه خود اقدام به کاهش هزینه ها از طریق تعدیل نیروها ،حذف برخی خدمات و مزایای عمومی و یا افزایش مالیات ماخوذه و در نهایت دریافت وامها و کمکهای مالی خارجی  اقدام می نمایند.

هرچند به ظاهر این ریاضت  سیاستهای مترتب بر آن، برای مردم و دولت ناخوشایند است اما در درازمدت می تواند به بازسازی و بالندگی اقتصاد بینجامد.با این تفاصیل، اگرچه ممکن است روزی به سیاستهای ریاضت اقتصادی روی آوریم،اما این دو موضوع، منفک از هم هستند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها