هفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیرو

دوشنبه 6 شهريور 1396 - 13:08
هفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیروهفته دولت و مروری بر اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه نیرو

راسم بهره برداری از فاز اول تصفیه خانه فاضلاب میگون با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو و حسین هاشمی استاندار تهران، بهمن 1395برگزار می شود. دولت تدبیر و امید در دوران مسئولیت خویش تلاش های بسیار در حوزه نیرو و انرژی انجام داده است.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها