دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 17:41
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر
دیدار سفرای کوبا و لهستان با وزیر امور خارجه. تصاویر

سفرای کشورهای کوبا و لهستان ظهر امروز چهارشنبه دیدارهای خداحافظی خود را با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه انجام دادند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها