طرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویر

دوشنبه 20 شهريور 1396 - 16:37
طرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویرطرح سراسری برخورد با سارقان و مالخران شهر تهران + تصاویر

در طرح سراسری پلیس تهران برای برخورد با سارقان و مالخران تا این لحظه بیش از هزار لاستیک سرقتی ، 200 کامپیوتر خودرو، 100 دستگاه ضبط و تجهیزات و 50 دستگاه لپ‌تاپ مسروقه کشف و ضبط شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها