روستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویر

پنج‌شنبه 23 شهريور 1396 - 15:03
روستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویرروستای «میرزا عباس» در خراسان شمالی + تصاویر

روستای «میرزا عباس» از توابع شهرستان مانه و سملقان در خراسان شمالی قرار دارد. جمعیت این روستا حدودا 30 خانوار است و از مهاجران استان کرمان هستند که 35 سال است این روستا را احداث کرده اند. اهالی این روستا با امکانات ضعیف همچون نبود آب لوله کشی و بهداشت کافی و خانه های سست کاه گلی زندگی می کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها